Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod – seminář

Výzkumný projekt „KRITÉRIA A POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST OSOB OPRÁVNĚNÝCH KE VZORKOVÁNÍ VOD“, který byl za finanční podpory Technologické agentury ČR řešen v uplynulých dvou letech, se pomalu chýlí ke konci. Jeho vyvrcholením bude závěrečný odborný seminář, který se uskuteční dne 16. 11. 2017 od 9 do 15 hodin v prostorách Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i. v Praze.

 

Program semináře:

900 – 930        registrace účastníků

930 – 1045      Část I.Představení výsledků a výstupů projektu

1045 – 1100    přestávka

1115 – 1245    Část II. – Bezpečnost práce a ochrana zdraví při vzorkování vod a tekutých kalů

1245 – 1300    přestávka

1300 – 1430      Část III. – První pomoc pro vzorkaře

1430 – 1500      volná diskuze

 

Tímto srdečně zveme všechny zájemce o uvedené téma!

Případní zájemci nechť potvrdí svou registraci uvedením svého jména a firmy na e-mail seminar@zuboz.cz . Počet mít je z kapacitních důvodů omezen.

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 14. 11. 2017.

Napsat komentář