Ing. Robert Chlebiš

 

V současnosti působí ve funkci výkonného manažera České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, z.s. a Bezpečnostně-technologického klastru z.s.