Jméno a přijímení Obor znalecké činnosti
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • prevence rizik
 • ergonomie
 • nebezpečné chemické látky
 • nanobezpečnost
 • lidský a organizační faktor
 • řídicí centra
JUDr. Petr Kožmín Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Ing. Jakub Marek Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • bezpečnost práce ve školství
 • zabezpečení školských objektů, areálů a sportovišť
 • aplikovaná ergonomie
Ing Petr Osička Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • stavebnictví
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Ing. Mojmír Klas, CSc. Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • stavebnictví
Ing. Milan Kulovaný Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • elektrotechnika
 • energetika
Bc. Martin Schoř Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • železniční doprava
Luděk Fiedler Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • zdvihací zařízení
Vladimír Burda Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • stavebnictví
Ing. Jiří Kvasnička Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • zemědělské, potravinářské a lesnické stroje
Jiří Janoušek Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • ochrana zdraví při práci
Ing. Ondřej Belica Základní obor bezpečnost práce se zvláštní specializací: 

 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou