Aktuality a články

Lepší školství díky podpoře muskuloskeletálního zdraví

Systematickým řešením otázky integrace bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách pomáhá podporovat kvalitu vzdělávání a dlouhodobě rozvíjet kulturu prevence. Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) lze dosáhnout pouze tehdy, pokud již děti a mladí lidé jsou schopni učit se zdravému chování a získávat zdravotní kompetence v předškolním a školním věku vzdělání. Pokud se to …

Jakub Marek

Značení únikových cest na pracovištích

V rámci prováděných kontrol nad stavem BOZP na pracovištích se v praxi často setkáváme s tím, že značení únikových cest dosud není v souladu s požadavky právních předpisů. Únikové cesty jako takové řeší celá řada právních předpisů a technických norem. Jedná se například o zákon č. 133/1985 Sb., kde se v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) uvádí, že …

Petr Skřehot

Sběr použitých baterií ve školách – vítězství ekologie nad bezpečností

Součástí každodenního života většiny lidí je používání zařízení na elektrické baterie. Ty mohou mít různou podobu (např. monočlánky, knoflíkové články, napájecí sady apod.) a souhrnně se nazývají přenosné baterie. Poté, co tyto baterie doslouží a jejich majitel pro ně už nemá dalšího využití, stávají se odpadem (viz § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. …

Petr Skřehot

Partneři portálu

Logo CZTPIS

 

 

 

 

 

  logo OSZ