Aktuality a články

Ergonomický program

Ve zjednodušené podobě lze ergonomický program popsat jako interní strategický dokument organizace, který stanoví postupy a odpovědnosti pro identifikaci ergonomických rizik, pro návrh a realizaci adekvátních opatření vedoucích k jejich snížení nebo odstranění a pro udržování zdraví neohrožujících pracovních podmínek na pracovištích za využití nástrojů systémového řízení. Ergonomický program by měl být trvalou součástí politiky …

Marcela Skřehotová

Osamocený pracovník

Definice zaměstnance pracujícího osamoceně není obecně stanovena, pouze § 1 písm. d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, vysvětluje pojem osamocený zaměstnanec takto: „zaměstnanec, který vykonává práci během pracovní směny na pracovišti sám …

Marcela Skřehotová

Osobní ochranné pracovní prostředky

Část 8: OOPP PRO OCHRANU TRUPU A BŘICHA Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky (vesty, kabáty, zástěry, bederní pásy, …) určené k ochraně trupu a břicha před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik. Pro ochranu před utonutím, před působením tepla, chladu, záření, nebo při rozstříknutí roztaveného kovu. Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 …

Marcela Skřehotová

Partneři portálu

Logo CZTPIS

 

 

 

 

 

  logo OSZ