Redakční rada portálu

 

JUDr. Petr Kožmín Zástupce odborů (Odborové sdružení železničářů)
RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D.  Zástupce poskytovatelů služeb v oblasti BOZP (ERGOWORK s.r.o.)
Ing. Jakub Marek Zástupce místních samospráv (Úřad městské části Praha 5)
Ing. Slavoj Zemánek  Zástupce průmyslové sféry (Net4Gas s.r.o.)
Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík  Zástupce akademické obce (Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava)
RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Zástupce výzkumných organizací (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.)
Ing. Šárka Vlková, Ph.D. Zástupce pojišťoven a managementu rizik (Allianz pojišťovna, a. s.)
Ing. Robert Chlebiš Zástupce odborných společností (Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z.s.)
Ing. Petr Osička Zástupce expertů a znalců (Komora soudních znalců České republiky, sekce BOZP)