Redakční rada portálu

JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Zástupce odborů (Odborové sdružení železničářů)
doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D, MSc. Zástupce výzkumných organizací (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.)
Ing. Jakub Marek, MSc. Zástupce poskytovatelů služeb v oblasti BOZP (ERGOWORK s.r.o.)
Ing. Slavoj Zemánek  Zástupce průmyslové sféry (Net4Gas s.r.o.)
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík  Zástupce akademické obce (Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava)
RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Zástupce výzkumných organizací (Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.)
Ing. Šárka Vlková, Ph.D. Zástupce pojišťoven a managementu rizik (Allianz pojišťovna, a. s.)
Petr Hlavsa Zástupce odborných společností (Česká asociace pro prevenci rizik)
Ing. Petr Osička Zástupce expertů a znalců (Komora soudních znalců České republiky, sekce BOZP)