Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů dostupný v tištěné i elektronické podobě stejně jako v podobě webové stránky. 

http://centrumprev.sweb.cz/MANUAL/MANU%C3%81LV-OBSAH.htm

Přílohy
  • Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovnich procesu.pdf
  • Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů_tisk.pdf
Autor: Petr Skřehot