Teorie vnitřního prostředí budov

Účelem této publikace je snaha o předložení nejnovějších vědeckých poznatků z problematiky vnitřního prostředí budov a to srozumitelnou, co nejvíce přijatelnou formou s co největším počtem obrázků, aby i čtenář s vizuální pamětí si přišel na své. Cílem pak je, aby si pokud možno každý osvojil nový, vyšší životní styl svého bydlení a požadavky na optimální pracovní prostředí, které by měly pozitivním způsobem přispívat k jeho zdraví. Skriptum sepsal prof. Miloslav Jokl. První vydání vyšlo v roce 1993. V současnosti je k dispozici aktualizovaná verze této práce v elektronické podobě.

Přílohy
  • Teorie vnitřního prostředí budov_Jokl_2011.pdf
  • Teorie vnitřního prostředí budov_Jokl_1993.pdf
Autor: Petr Skřehot