Název projektu: MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center
Číslo projektu: VI20172019107
Doba řešení: od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2019
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.
Anotace:

Projekt se zaměřuje na vytvoření IT nástroje pro identifikaci a vyhodnocování tradičních i nově vznikajících ergonomických rizik v řídicích centrech (blokové dozorny jaderných elektráren, dispečinky chem. závodů, ovládací kabiny ad.), kde dochází k intenzivní interakci mezi člověkem a strojem prostřednictvím prvků aktivního a pasivního interface. Klíčovým aspektem řešení je návrh a validace postupu pro analýzu možných chyb operátorů vznikajících v důsledku organizačních faktorů a ergonomických rizik.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0%

Výstupy z projektu: